Renata Bocková

Rozpravkové knihy pre mna

4

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...

102 Kč

Vyprodané

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...

102 Kč

Vyprodané

MemoMapka slovenčiny 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky zo slovenského jazyka v rozsahu 1. až 4. ročníka základnej školy. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva slovenčiny...

138 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách...

162 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...

102 Kč

Vyprodané

Prehľadná gramatika

Prehľadná gramatika

135 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

5

Zbierky pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník nadväzujú na už prepracované príručky pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a sú prepracované a doplnené...

48 Kč

Vyprodané

4.7

Príprava na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. 70 modelových maturitných zadaní; 70 pomocných úloh a ukážok; 10 modelových riešení;...

357 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

4.8

Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom období. Jeho úlohou je naučiť dieťa rozlišovať písmená a sprostredkovať základy gramotnosti...

133 Kč

Vyprodané

4.5

Publikácia obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry zostavené podľa učebných osnov 2. stupňa základných škôl. Súbor testov je určený najmä pre žiakov, ktorí si chcú upevniť a zopakovať vedomosti, čo najlepšie sa pripraviť na monitorovanie...

125 Kč

Vyprodané

5

Priestor, do ktorého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnosť slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohľade vystupuje obdobie od rozdelenia spoločného štátu v r. 1993...

181 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

4.7

Stručný prehľad zahŕňa hláskoslovie, rytmický zákon, vybrané slová, tvaroslovie, slovnú zásobu, spôsoby tvorenia slov, znamienka, slovné druhy ohybné a neohybné...

53 Kč

Vyprodané

4.9

To najdôležitejšie zo slovenskej gramatiky.

99 Kč

Vyprodané

Zbierka úloh zo slovenského jazyka obsahuje úlohy na precvičovanie učiva z oblasti zvukovej stránky jazyka, lexikológie, morfológie, vetnej skladby a slohu. Obsah jednotlivých tematických celkov vychádza z učebných osnov...

154 Kč

Vyprodané

5

Publikácia je určená pre žiakov 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

96 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

4.8

Publikácia je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností...

105 Kč

Vyprodané

5

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke...

599 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

5

Zbierky úloh zo slovenského jazyka obsahujú úlohy na precvičovanie učiva z oblasti zvukovej stránky jazyka, lexikológie, morfológie, vetnej skladby a slohu. Správne výsledky na konci zbierky umožnia spätnú kontrolu vlastných riešení...

154 Kč

Vyprodané

4.3

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II...

160 Kč

Vyprodané

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine