Jsme tu pro vás jako vždy :-)
Více než 150 000 knih z naší nabídky doručujeme jako běžně.
Knihy
E-knihy

Petr Nagy

Wishlist devátý

Publikace Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře přináší mnoho nových poznatků zejména z oblasti autorovy inspirace francouzskou literaturou, ale také z jeho života...

370 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Kniha Živ jsem byl! volně navazuje na antologie Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, Píseň o nosu a Quodlibet. A opět jde o čítanku literárních kuriozit, tentokrát tvořenou texty převážně prozaickými...

532 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

4.8

Studie různých způsobů, jak nečíst knihu, choulostivých situací, v nichž se ocitáme, jestliže o ní musíme mluvit, a prostředků, které máme k dispozici, když z takové situace chceme vyváznout bez úhony...

229 Kč

Vyprodané

Tento sborník je první z cyklu knih o nejstarší české soukromé síni. Věnuje se výstavním a divadelním aktivitám pořádaných v Topičově salonu v těžkém období protektorátu a poválečných let stejně jako nakladatelské činnosti...

276 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Pavel Bratinka a a kolektiv autorů/autorek

Úvahy o archetypu Fausta nad evropskými dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení

Pavel Bratinka a a kolektiv autorů/autorek

Úvahy o archetypu Fausta nad evropskými dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení

Faustování je prvním knižním vydáním sborníku, který dali dohromady přátelé Václava Havla v roce 1986 při příležitosti jeho 50. narozenin...

237 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Monografie Mezi Prahou a Vídní ve třech kapitolách analyzuje kontextuální předpoklady, povahu a význam vztahů mezi utvářející se českou a vídeňskou literární modernou devadesátých let 19. století. Zaměřuje se především na rakouského spisovatele...

470 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Radim Kopáč a Josef Schwarz

Známá i neznámá erotika (a skatologika) v české literatuře 1809 - 2009

Radim Kopáč a Josef Schwarz

Známá i neznámá erotika (a skatologika) v české literatuře 1809 - 2009

Studie o devíti kapitolách má jediný cíl: zpochybnit představu, že česká literatura posledních dvou set let, ale zejména 19. století, byla a dodnes je pouze záležitostí kultivovaného ducha...

139 Kč

Vyprodané

5

Touto knihou, vydanou v roce 1996, na sebe dnes slavný Roberto Bolaňo poprvé upoutal pozornost. Formálně se tváří jako slovník spisovatelů, ale žádná slavná jména skutečných latinskoamerických autorů, ...

265 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Téma monografie čtyř autorů z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK by šlo shrnout jako „implicitní polemiku“ s tradovaným výrokem Theodora W. Adorna o nemožnosti psaní poezie po Osvětimi...

257 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Ivan Wernisch

aneb Jak se komu co líbí

Ivan Wernisch

aneb Jak se komu co líbí

Po antologiích Zapadlo slunce za dnem, který nebyl a Píseň o nosu přichází Quodlibet - další barevná mozaika básnických i prozaických textů "zapadlých" autorů...

560 Kč

Vyprodané

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček