Simona Křivanová

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann