Viktória Nagyová

Můj wishlist

Publikace, kterou sestavil kolektiv našich předních odborníků, je první vysokoškolskou učebnicí klinické logopedie u nás...

879 Kč

Vyprodané

5
  • Kolektiv autorů
  • Kolektiv autorů

Ucelené kompendium oboru psychologie. Co je psychologie, vnímání, Motivace, myšlení a řeč, učení, vývojová ps., ps. osobnosti, sociální, metody psychologie.

350 Kč

Vyprodané

Kniha dvou renomovaných německých gynekologů reaguje na aktuální trend evropské společnosti: pozdní mateřství. Autoři mapují důvody tohoto trendu (změna tradičního pojetí rodiny a manželství, fenomén budování kariéry žen, ...

263 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Je zřejmé, že někteří lidé kapitulují před sebemenšími problémy, zatímco jiní jsou schopni zvládat i velmi obtížné životní situace a úkoly. Vzhledem k současnému životnímu tempu západních společností si získává pojem resilience (psychické odolnosti)...

208 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

4.6

Zkušená dětská psychoterapeutka a speciální pedagožka poutavě vypráví příběh Kasandry a Drakea. Kasandra byla unesena vlastním otcem a po několik let byla držena na neznámém místě...

515 Kč

Vyprodané

5

Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů

Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů

Opětovné vydání psychoanalytické typologie F. Riemanna, jež byla sepsána téměř před čtyřiceti lety, dnes patří ke klasickým dílům, jež si našla v oblasti psychologie své pevné místo. Studie podává vymezení čtyř základních osobnostních typů...

273 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

5

Kapesní příručka rad, technik a taktických postupů, jež pomáhají dosáhnout co nejlepších pracovních a obchodních dohod. Vyjednávání představuje dovednost, která však vyžaduje učení a trénink...

145 Kč

Vyprodané

Kde začíná násilí v manželství, v partnerském životě? Napadání, ponižování, rány, násilné jednání až usmrcení – s tím vším se lze setkat. Existují příznaky, které by měly varovat? S příběhy svých vztahů se svěřuje postupně devět žen a tři muži...

112 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

5

Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže

Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže

Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity...

423 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

4.8

Jedná se o nezbytnou knihu pro jakéhokoli studenta nebo výzkumníka, který se chystá začít vlastní výzkum. Úspěšný výzkum vyžaduje efektivní a důkladnou přípravu...

299 Kč

Vyprodané

Co je syndrom pomáhajících? Proč pomáháme: Altruismus, nebo narcisismus?

247 Kč

Vyprodané

5

Přehled základních oborů

Přehled základních oborů

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině...

999 Kč

Vyprodané

4.7

Evoluční psychologie je nový vědní obor, který vznikl přibližně před třiceti lety. Tato disciplína se velmi rychle rozvíjí a za poměrně krátkou dobu si v rámci psychologie vydobyla nepřehlédnutelné postavení...

795 Kč

Vyprodané

5

Kniha Tělo v psychoterapii, ačkoli vyšla poprvé již v roce 1985, je dodnes uznávaným dílem na poli psychoterapie zaměřené na práci s tělem. Edward Smith své dílo chápe jako integrativní, přičemž se nechal ovlivnit a čerpal z přístupů osobností...

329 Kč

Vyprodané

Dvacet netradičních her, které podněcují tvořivý způsob uvažování a navozují příznivou atmosféru pro intenzivní komunikaci.

275 Kč

Vyprodané

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci...

374 Kč

Vyprodané

5

Přední britští autoři v přehledné příručce ukazují, k čemu supervize slouží, co od ní může ten, kdo je supervidován, a jak se stát dobrým supervizorem. Kniha může sloužit jako příručka pro výcvikový kurz supervizorů.

500 Kč

Vyprodané

Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví – mentoring – v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvědčené modely jeho realizace, ale i současný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových programů...

242 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Ojedinělá publikace, která zkoumá vývoj morálního myšlení z pohledu psychologie.

40 Kč

Vyprodané

Úzkostné poruchy a jejich překonání

Úzkostné poruchy a jejich překonání

V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším...

375 Kč

Vyprodané

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan