Olga Xaverová

Můj wishlist

Stylistika pro žurnalisty - Eva Minářová
E-kniha

Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových...

319 Kč
Ihned ke stažení

Tato příručka pro žáky, učitele i širokou veřejnost netradičně vymezuje důležité pojmy, jež souvisejí se životem v demokratické společnosti.

189 Kč
Sleva 5%
Posíláme do pěti dní

Vedle tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně slangu studentského...

495 Kč
Vyprodané

Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

145 Kč
Sleva 5%
Posíláme do šesti dní

Unikátní projekt rozsahem i způsobem zpracování. Příručka rýmů usnadní psaní jakýchkoli rýmovaných textů, což je úkol, před kterým stojí nejen začínající básníci, ale také autoři písňových textů, reklamních sloganů a mnozí další.

499 Kč
Vyprodané
5

Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy...

155 Kč
Vyprodané

Nepostradatelná a dosud nepřekonaná pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov...

439 Kč
Vyprodané

Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), ...

299 Kč
Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny

Připadáte si někdy betradně, když potřebujete stručnou, ale solidní informaci o literatuře? Matou vás křivoklaké uličky románů, básní, či dramat? Nevíte tak docela přesně, jak definovat "žalm", "metaforu", "sonet", či třeba "komiks", ...

369 Kč
Vyprodané

Abecední slovník významných představitelů české lingvistiky od počátků do současnosti. Hesla obsahují základní biografická data a hlavní obory činnosti každého lingvisty, seznam jeho nejdůležitějších publikovaných prací...

656 Kč
Sleva 5%
Posíláme do pěti dní

Jedinečná knižní publikace a vysokoškolská učebnice magisterského studijního programu Arts Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, ...

1 366 Kč
Vyprodané
2

Rozbory základních podmínek, prvků, vlivů a výsledků

Rozbory základních podmínek, prvků, vlivů a výsledků

153 Kč
Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

říručka je určena všem, kteří stojí před úkolem napsat referát, seminární nebo kvalifikační práci...

181 Kč
Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

V knize jsou zastoupeny všechny významné literární směry, hnutí a proudy, jakož i miniportréty klíčových autorů a rozbory jejich hlavních děl. Kniha je určena studentům a učitelům vysokých a středních škol, ale i nejširší čtenářské obci...

309 Kč
Vyprodané

Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti

Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti

Svým pojetím, rozsahem i úvodem je to vlastně první encyklopedická příručka věnovaná jednotlivým písemným systémům (a jejich varietám), která vychází v češtině...

375 Kč
Sleva 5%
Posíláme do pěti dní
5

Čtenář se dozví jak si zvolit téma práce, jak zpracovat osnovu a jak zvolit vnitřní strukturu práce. Řada chyb se vyskytuje při používání citací, proto je tomuto věnována celá kapitola, stejně jako formální úpravě práce, typografickým pravidlům...

163 Kč
Vyprodané

Historická mluvnice jazyka českého Jana Gebauera (1838–1907) patří k základním dílům české jazykovědy. Z velkolepého projektu, rozvrženého do čtyř částí, se autorovi podařilo dokončit pouze díl první Hláskosloví, který vyšel v roce 1894...

470 Kč
Sleva 5%
Posíláme do 14 dní

Manuál komunikačních dovedností, 3. vydání

Manuál komunikačních dovedností, 3. vydání

Třetí vydání učebnice, která si klade za cíl konkrétními radami a cvičeními pomoci manažerům, pracovníkům PR a reklamních agentur, moderátorům, lektorům, učitelům, studentům, dealerům, poslancům, všem, ...

148 Kč
Vyprodané

Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body - a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše chápání živého, pronikneme...

94 Kč
Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny

První vydání této knihy, které vyšlo roku 2002, si kladlo za cíl doplnit studijní materiály pro naše studenty americké literatury, třetí vydání se snaží tento aspekt zdůraznit ...

309 Kč
Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny

„Víra v budoucnost - to je pochybná ctnost, nemyslíš? Něco stejně pošetilého jako stavět modely lodí do lahví. Víš, jak to myslím - obdivuhodné, ale trochu z toho naskakuje husí kůže. “

Domov na konci světa - Michael Cunningham
Domov na konci světa
Michael Cunningham