Olga Xaverová

Můj wishlist

3.7

Tato kniha je určena zejména: - obchodníkům na různých stupních řízení; - zvídavým studentům středních i vysokých škol; - všem, kteří chtějí dobře komunikovat s ostatními lidmi; ...

113 Kč
Sleva 5%
Posíláme do pěti dní

Učebnice kompletně pokrývá problematiku filosofie od nejstaršího řeckého myšlení až po nejnovější směry. Objasňuje pojem filosofie, její poslání i vliv na ostatní sféry lidského života...

220 Kč
Vyprodané

Ecův Kant a ptakopysk z r. 1997 je návratem k některým základním otázkám, které autor formuloval ve své Teorii sémiotiky. Těmito otázkami jsou především vztah percepce a sémiózy, problematika reference, vztah mezi jazykem a realitou.

398 Kč
Na skladě, objednávejte ale rychle

Na 600 hesel a odkazů poskytuje srozumitelný výklad pojmů nejen klasické žurnalistické terminologie...

195 Kč
Vyprodané

Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti

Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti

Druhé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti...

340 Kč
Vyprodané
4.5

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť...

128 Kč
Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přibližuje dějiny českého literárněvědného strukturalismu z perspektivy významu badatelské osobnosti Felixe Vodičky (1909–1974). Její ohnisko však není věnováno pouze Vodičkovi, ale podrobně dokumentuje vývoj české strukturální myšlenky...

280 Kč
Sleva 5%
Vyprodané

Od nejstarších dob do konce 19. století

Od nejstarších dob do konce 19. století

Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z korejštiny do češtiny...

260 Kč
Vyprodané

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870 - 1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období...

162 Kč
Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny
5

Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších lingvistických oborů, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax, ...

299 Kč
Vyprodané
4.9

První učebnice finského jazyka pro Čechy nabízí v 31 lekcích úplné základy současné finštiny. Je určena především pro tradiční výuku pod vedením učitele, který může dále doplňovat a rozvádět i to, co – ve snaze pojmout do knihy co nejvíce...

699 Kč
Vyprodané

Jedním z důležitých nástrojů lékařského povolání je specifický jazyk, sloužící komunikaci uvnitř oboru, jazyk, který má za sebou tisíciletou historii. Je nesmírně bohatý, jeho prameny sahají vesměs do starého Řecka a Říma.

143 Kč
Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky...

332 Kč
Sleva 5%
Posíláme do pěti dní

The Complete Course For Beginners

The Complete Course For Beginners

Offers a step-by-step approach to written and spoken Icelandic. This pack contains the paperback and 120 minutes of audio material, recorded on CDs...

974 Kč
Vyprodané
4.7

Tajná učebnice praktické metodologie vědy

Tajná učebnice praktické metodologie vědy

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., v knize popisuje historii objevů týkajících se vlivu parazita Toxoplasma na lidskou psychiku, chování a dokonce i vzhled...

366 Kč
Sleva 5%
Vyprodané

Víte, že kanape má pozoruhodného příbuzného – komára? Jak spolu souvisí almara a armáda a co má s nimi společného armatura a alarm? Co znamená spojení lážo plážo?...

99 Kč
Vyprodané
5

Nejnovější vydání slovníku podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny. Uživatel v něm najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, jejich skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma...

375 Kč
Sleva 5%
Vyprodané

Pokud se zajímáte o světovou literaturu a chcete se o ní něco dozvědět, stěží naleznete zasvěcenějšího průvodce, než je Antonín Přidal, spisovatel, básník, publicista, a především překladatelská legenda.

50 Kč
Vyprodané

„Řeknu ti tajemství, Hanno. Ta opravdu zlá strašidla nikdy nevypadají jako strašidla.“

Prohnilé město - Leigh Bardugo
Prohnilé město
Leigh Bardugo