Knihy
E-knihy

Markéta Martínková

co mě zajímá

5

Nebojte se období vzdoru svého potomka! Vychovávejte své dítě i v tomto náročném období klidně a láskyplně. Naučte se chápat jeho vnímání světa, sebe i vás. Dejte mu vše, co potřebuje, ale ne všechno, co chce...

289 Kč

Vyprodané

4

Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče...

208 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

5
Radka Rubešová a Veronika Kirchnerová

Tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

Radka Rubešová a Veronika Kirchnerová

Tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma - projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika předškolního vzdělávání. Kapitola zpracovává vždy jeden měsíc...

299 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy...

125 Kč

Posíláme do čtyř dní

Publikace Marie Fulkové je určena posluchačům výtvarného oboru na pedagogických fakultách a učitelům výtvarné výchovy na základních a středních školách i v zájmových výtvarných kroužcích...

209 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

4.8

Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je uzpůsoben pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží.

177 Kč

Vyprodané

5

Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Učitelům, rodičům, vychovatelům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba...

267 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace je určena všem, kteří pracují na poli výchovy a vzdělání, především těm, kdo nabízejí pohybové aktivity jako prostředek kultivace mládeže (ve škole, sportovních zařízeních, mimoškolních aktivitách).

180 Kč

Vyprodané

5
Jan Činčera a Milan Caha

Hry a techniky o životním prostředí a společnosti

Jan Činčera a Milan Caha

Hry a techniky o životním prostředí a společnosti

Předložená publikace shrnuje výsledky mnohaleté tvůrčí práce dvou uznávaných českých pedagogů Jana Činčery a Milana Cahy, autory a překladateli několika publikací v oblasti ekologické výchovy, globální výchovy a systémového myšlení...

174 Kč

Vyprodané

Čtyři úspěšné projekty výchovně vzdělávací práce v předškolním období (Jaro, Léto, Podzim, Zima v mateřské škole), vydávané nyní v ucelené publikaci za výhodnou cenu...

562 Kč

Posíláme do čtyř dní

Jana Fialová

Implementace preventivních programů Světové …

Jana Fialová

Implementace preventivních programů Světové …

Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci...

49 Kč

Vyprodané

5
Ivana Šircová

Zážitková výchova po velý rok

Ivana Šircová

Zážitková výchova po velý rok

Citlivý vztah k přírodě je pro každého hlubokým obohacením pro celý život, jeho rozvoj pokládá základy pro vlídný a ohleduplný přístup k okolnímu světu i k jiným lidem. V knize jsou připraveny náměty pro vycházky rodičů s dětmi a pro činnosti venku.

219 Kč

Vyprodané

Monografie pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU je určena těm, kteří hledají vhodné literární látky jako tematické východisko pro dramatickou výchovu. Literární předloha v dramatické výchově se volí nejčastěji tehdy, kdy je literární text...

197 Kč

Vyprodané

5
Václav Mertin a Ilona Gillernová

Druhé, rozšířené a přepracované vydání

Václav Mertin a Ilona Gillernová

Druhé, rozšířené a přepracované vydání

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů...

349 Kč

Vyprodané

4.7

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během...

320 Kč

Na skladě, posíláme ihned

„Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.“

John Ruskin