Ivana Kriek

16

Moje srdcovky

Moje odznaky

Moje aktivity

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 22:42

Podrobné zhrnutie stredoškolského učiva z biológie bunky, rastlín, živočíchov, ľudského tela, z oblasti genetiky a ekológie. Od maturity mám už ďaleko a vždy padne vhod vyhľadať si zabudnuté informácie, ktoré patria k všeobecným znalostiam - hlavne poznať biológiu človeka je základ! Preto som si chcela zadovážiť prehľadnú učebnicu na zopakovanie / osvojenie si jednotlivých tém, ktoré ma zaujímajú. Táto publikácia je presne to, čo som hľadala! :)

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 22:34

Podrobné zhrnutie stredoškolského učiva z matematiky. Od maturity mám už ďaleko a vždy padne vhod vyhľadať si zabudnuté informácie, ktoré patria k všeobecným znalostiam. (Respektíve doučiť sa veci, ktoré som na gymnáziu nepochopila.) Preto som si chcela zadovážiť prehľadnú učebnicu na zopakovanie / osvojenie si jednotlivých tém, ktoré ma zaujímajú. Táto publikácia je presne to, čo som hľadala! :)

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 22:23

Podrobné zhrnutie stredoškolského učiva z oblasti náuky o spoločnosti / občianskej náuky. Od maturity mám už ďaleko a vždy padne vhod vyhľadať si zabudnuté informácie, ktoré patria k všeobecným znalostiam. Respektíve naučiť sa tie fakty, ku ktorým som sa kvôli nízkej hodinovej dotácii na gymnáziu nedostala. (True story: sociológiu, právo a filozofiu sme stihli prebrať, ale psychológiu, politológiu a ekonómiu nie.) Preto som si chcela zadovážiť prehľadnú učebnicu na zopakovanie / osvojenie si jednotlivých tém, ktoré ma zaujímajú. Táto publikácia je presne to, čo som hľadala! :)

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 22:11

Podrobné zhrnutie stredoškolského učiva z oblasti estetickej výchovy, kulturológie a dejín umenia. Od maturity mám už ďaleko a vždy padne vhod vyhľadať si zabudnuté informácie, ktoré patria k všeobecným znalostiam. Respektíve naučiť sa tie fakty, ku ktorým som sa kvôli nízkej hodinovej dotácii na gymnáziu nedostala. Preto som si chcela zadovážiť prehľadnú učebnicu na zopakovanie / osvojenie si jednotlivých tém, ktoré ma zaujímajú. Táto publikácia je presne to, čo som hľadala! :)

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 22:05

Podrobné zhrnutie stredoškolského učiva z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, slovenských aj svetových dejín literatúry. Od maturity mám už ďaleko a vždy padne vhod vyhľadať si zabudnuté informácie, ktoré patria k všeobecným znalostiam. Preto som si chcela zadovážiť prehľadnú učebnicu na zopakovanie jednotlivých "slovenčinárskych" tém, ktoré ma zaujímajú. Táto publikácia je presne to, čo som hľadala! :)

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí: 1.Slovenský jazyk - obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka s myšlienkovými mapami pre upevnenie vedomostí, súčasťou sú didaktické testy. 2. Sloh - zahŕňa vzorové písomné práce študentov rôznych funkčných jazykových štýlov s využitím rôznych slohových útvarov. Pri každom slohovom útvare sú uvedené základné znaky žánru, ako aj typické lexikálne a syntaktické prostriedky, súčasťou sú námety na vypracovanie vlastnej písomnej práce. 3. Literatúra - obsahuje stručný a výstižný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, znaky literárneho obdobia, umeleckých smerov, charakteristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel. Pri každom literárnom období sú tematické didaktické testy. Učebnica obsahuje aj súhrnný modelový maturitný test, v závere učebnice je prehľad literárnych dejín a stručný slovník literárnej teórie.

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 21:47

Túto vtipnú "detskú" knižku sme dostali ako darček pri príležitosti narodenia syna, ale je určená aj pre rodičov. Teóriu fungovania neurónových sietí vysvetľuje tak jednoduchým a názorným spôsobom, že to určite pochopíte. :) Leporelo obsahuje kontrastné obrázky pre rozvoj zraku, ale tiež mozgu dieťaťa.

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 21:36

Kontrastné leporelo obsahuje pekné modro-zelené obrázky na čiernom podklade. Deti potešia milé textíky a hrkálka v strede knižky. Dospelý tak môže dieťaťu ukazovať jednotlivé obrázky s podmorskou tematikou, pritom pomenovávať, čo dieťa na nich vidí, zarecitovať napísané texty alebo vymyslieť si vlastné príbehy.

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 21:27

Leporelo obsahuje 11 pekných farebných obrázkov ilustrátorky Stelly Baggott: pes, mačka, kačica, biely medveď, tučniak, zebra, králik, myš, sliepka, ryba, krava. Dospelý tak môže dieťaťu ukazovať jednotlivé kontrastné obrázky, pritom pomenovávať, čo dieťa na nich vidí, porozprávať k nim krátky príbeh alebo zaspievať pesničku. Z tejto série máme aj knižku Na prechádzke.

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 21:26

Leporelo obsahuje 11 pekných farebných obrázkov ilustrátorky Stelly Baggott: auto, motýľ, oblak, kvetina, autobus, strom, vták, vločka, dom, vlak, slimák. Dospelý tak môže dieťaťu ukazovať jednotlivé kontrastné obrázky, pritom pomenovávať, čo dieťa na nich vidí, porozprávať k nim krátky príbeh alebo zaspievať pesničku. Z tejto série máme aj knižku Zvieratá.

Číst víc

16
16

Ivana Kriek napsala recenzi

20.01.2023 21:15

Box obsahuje 50 pevných obojstranných kartičiek s peknými čiernobielymi obrázkami. Dospelý tak môže dieťaťu ukazovať jednotlivé obrázky, pritom pomenovávať, čo dieťa na kontrastných kartičkách vidí, porozprávať k nim krátky príbeh alebo zaspievať pesničku. Z vydavateľstva Infoa máme aj farebné kartičky určené pre batoľatá.

Číst víc

„A já doufám, že jednou na hřišti nebo v reklamní agentuře s panoramatickými okny pochopíš, že odvážný není ten, kdo se pouští do rvačky a neví, jestli vyhraje, nebo prohraje. Odvážný je ten, kdo ví, že by vyhrál, ale nechá to být. “