Jsme tu pro vás jako vždy :-)
Více než 150 000 knih z naší nabídky doručujeme jako běžně.
Knihy
E-knihy

Mirka Egrová

Historie

Encyklopedie představuje nejrozsáhlejší soupis informací o všech šlechtických rodech a osobách se šlechtickým predikátem na území zemí Koruny české od roku 1620. Obsahuje přes 10 000 hesel a zmiňuje více než 23 800 šlechtických predikátů...

998 Kč

Vyprodané

3

...nové, opravené, aktualizované i podstatně rozšířené vydání této unikátní encyklopedie...

490 Kč

Vyprodané

Eva Lukášová

Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny …

Eva Lukášová

Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny …

Velká aristokratická sídla, hrady a zámky se zachovanými původními interiéry mohou ve zvlášť výjimečných případech umožnit do minulosti téměř vstoupit… Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a...

439 Kč

Vyprodané

Miroslav Svoboda

Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů

Miroslav Svoboda

Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů

Jihočeský šlechtický rod pánů ze Strakonic, zvaných též podle nejčastějšího jména Bavoři ze Strakonic, erbu střely, sehrál významnou roli v českých dějinách zejména ve 13. století, kdy se vyšvihl do nejvyšších pater českomoravské nobility...

379 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Encyklopedie představuje nejrozsáhlejší soupis informací o všech šlechtických rodech a osobách se šlechtickým predikátem na území Zemí Koruny české od roku 1620.Obsahuje přes 10 000 hesel a zmiňuje více než 23 800šlechtických predikátů...

998 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha pojednává o výstředních tanečnících swingu z doby druhé světové války, nazývaných „potápky“ a „bedly“. Jedná se o první komplexní zpracování této první české městské subkultury mládeže, jež prostřednictvím sympatií k angloamerické kultuře...

595 Kč

Vyprodané

Vít Strobach

Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861-1921

Vít Strobach

Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861-1921

„Řešení židovské otázky“ a postoj k antisemitismu patří k důležitým ukazatelům povahy sociálních hnutí. Prakticky všechna větší sociální hnutí ve střední Evropě se nejpozději na přelomu 19. a 20. století setkala s tím, co se označovalo jako...

269 Kč

Vyprodané

Když si Giacomo Casanova vybral Čechy jako místo, kde stráví zbytek svého života, odcházel do země s vyspělou šlechtickou kulturou. Při zpětném pohledu však vypadá tvorba českých šlechticů poněkud bláznivě: Zjišťovali jste, zda je možno vidět nosem?...

539 Kč

Vyprodané

Selský román a jeho specifická odnož - román hraničářský - náležely v závěru 19. a v první polovině 20. století k velmi oblíbeným žánrům, které se mohly...

569 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Téma zbabělosti a hrdinství musí logicky pracovat s velmi jemnými a mnohdy neuchopitelnými esencemi, jako jsou psychologie osobnosti, svědomí či dokonce víra. A právě schopnost překročit hranice své existence a doslova nasadit svůj život...

434 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaný sborník shrnuje příspěvky přednesené na jubilejním 30. ročníku plzeňského sympozia (25.–27. 2. 2010), tematizujícím kategorie zločinu a trestu v české kultuře 19. století z pohledu různých humanitních oborů...

337 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Ota Konrád

Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské …

Ota Konrád

Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské …

Po rozpadu Habsburské monarchie muselo německojazyčné dějepisectví v Rakousku znovu promyslit a interpretovat původní koncepce rakouských i německých dějin. Právě proto představuje historiografie v Rakousku v meziválečném období zajímavé a důležité téma..

189 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

4.4
Tünde Lengyelová

Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas

Tünde Lengyelová

Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas

Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po...

411 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Milan Hlavačka

Samospráva a její vliv na hospodářksý, sociální a …

Milan Hlavačka

Samospráva a její vliv na hospodářksý, sociální a …

Ukazuje, že samospráva byla tou nejvyspělejší občansko-správní organizaci v Předlitavsku a jako škola liberálních a později demokratických ...

240 Kč

Vyprodané

kolektiv autorů/autorek

Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století

kolektiv autorů/autorek

Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století

V klasickém vymezení filozofa Josiaha Royce z roku 1908 se výklad loajality chápal jako povinnost, která klade neosobní, resp. nadosobní závazky nad pocit osobní odpovědnosti. Metoda, která našla své využití ve výzkumu jazyka loajality i v pracech...

366 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Jan Pelant

Vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů

Jan Pelant

Vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů

Kniha plzeňského historika představuje erby a stručné dějiny 610 šlechtických rodů, žijících a působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které sehrály v historii naší země významnou roli. Každý erb je v knize posuzován ze čtyř hledisek: nejprve...

899 Kč

Vyprodané

3.9

Téma Habsburgovci a ich panovnícky dvor stále zostáva v centre pozornosti čitateľov a o živote cisárskeho páru sa vie, samozrejme, oveľa viac, než o tých, čo im slúžili...

434 Kč

Vyprodané

4

Originally published in France between 1876 and 1888, Auguste Racinet’s Le Costume historique was the most wide-ranging and incisive study of clothing ever attempted. Covering the world history of costume, dress, and style from antiquity through to the en

495 Kč
Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Vilém Knoll

Měli duši zvláštní — trochu drsná zdála se…

Vilém Knoll

Měli duši zvláštní — trochu drsná zdála se…

Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý z nich...

503 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

David Papajík

Velcí kolonizátoři a jejich následovníci

David Papajík

Velcí kolonizátoři a jejich následovníci

Švábenicové, erbu čtyř rozletitých střel, sehráli významnou roli v dějinách českých zemí zejména ve 13. století, kdy se dostávali do nejvyšších pater českomoravské nobility a v okolí přemyslovských panovníků zastávali nejrůznější úřady...

379 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld