Věra BeautifulChaotic Kouřilová

Knihy, které přečíst musím aneb škola volá

Všechno lze pochopit, dokonce i současnou literární vědu! O tom, proč se dnešní literární věda neobejde bez poznatků gender studies a kulturních studií a co se vlastně skrývá za pojmy znak, struktura, interpretace, recepce či dekonstrukce....

229 Kč

Vyprodané

IV. přepracované a rozšířené vydání

IV. přepracované a rozšířené vydání

Novákovy dějiny české literatury jsou jedním ze základních děl české vzdělanosti. Přesto je již 48 let čtenářům a studentům zcela nedostupné...

693 Kč

Vyprodané

V textu významné české spisovatelky a literární teoretičky Daniely Hodrové, není město sledováno jen jako téma či pozadí literárních (případně výtvarných) děl, ...

450 Kč

Vyprodané

Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována. Po obsáhlé první kapitole...

432 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

  • Kolektiv autorů
  • Kolektiv autorů

Jednosvazkové Dějiny umění jsou plodem spolupráce čtyř autorů z různých zemí.

690 Kč

Vyprodané

5

Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich pŕíčiny, průběh a důsledky, uvádí události ve vzájemných souvislostech...

303 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Hlavní směry a tendence, přehled o spisovatelích

Hlavní směry a tendence, přehled o spisovatelích

Kniha Vývoj světové literatury je určená nejen pro žáky a studenty, ale má být průvodcem po hlavních směrech a tendencích světové literatury. Podává základní přehled o spisovatelích a jejich dílech v daném období.

250 Kč

Vyprodané

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson