Knižní série Voňavá knižka

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann