Knižní série Vlastiveda pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví