Knižní série Pomocník z matematiky pre 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

Vyprodané

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré...

116 Kč

116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit môžete používať systematicky - na hodinách matematiky, počas domácej prípravy - alebo výberovo - na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy. Dá sa využiť na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní i na úvod ôsmeho ročníka...

115 Kč

115 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit)

od 94 Kč

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2010

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy...

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. “

Henry David Thoreau