Knihy
E-knihy

Knižní série Pomocník z matematiky pre 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

Zrušit
Titulky 4

Vyprodané

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré...

116 Kč

116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit môžete používať systematicky - na hodinách matematiky, počas domácej prípravy - alebo výberovo - na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy. Dá sa využiť na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní i na úvod ôsmeho ročníka...

115 Kč

115 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy...

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit)

od 94 Kč

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2010

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané


„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg