Knižní série Malá zbierka úloh z matematiky

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann