Knižní série Grammaire pour adolescents

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle