Knižní série Dejepis - 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius