Knižní série Dejepis - 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma