Knižní série Dejepis - 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček