Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušit
Titulky 80
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

"Humor náš každodenný" bol vždy nástrojom na zvládanie životných problémov a žriedlom tvorivosti. Desať esejí sprítomňuje originalitu duchovného dedičstva, ktoré sa skrýva v ľudovom humore...

210 Kč

210 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zápisník psychiatra Ivana Žuchu

Ivan Žucha • Slovak Academic Press, 1997

Vyprodané

"Neoddeliteľnosť osoby a role korešponduje s neoddeliteľnosťou skúsenosti. Pre psychiatra aj numiznatika, dejiny egyptskej literatúry, konštrukcia strojov, výroba čipiek sú námety so psychiatrickou relevanciou"...

50 Kč

50 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 23

Matica slovenská, 2006 • 23. díl série

Vyprodané

Obsah: Editoriál, Stanislav Bajaník: Trvalo udržateľný rozvoj nášho národa, Štúdie, Budapeštiansky spolkový život so zvláštnym zreteľom na Slovenský katolícky delnícky kruh na konci 19. a na začiatku 20. storočia, Paľo Sabo Bohuš - básnik vojvodinských...

94 Kč

94 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto knižka vznikla na základe osobných svedectiev saleziánov s Jorgem Bergogliom a poteší všetkých verných priateľov dona Bosca a zároveň je veľmi užitočná pri...

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo, apríl 2007.

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvý slovenský preklad unikátnych anonymných spisov o zámorských objavoch zo 16. storočia.

161 Kč

161 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Detská univerzita aj pre dospelých - 4. ročník Detskej Univerzity Komenského 2006...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Filozofia vína

Béla Hamvas • Kalligram, 2003

Vyprodané

Dielo analyzuje nielen spôsoby vychutnávania vína, ale aj vychutnávania života vo všetkých jeho podobách.

221 Kč

221 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečo beží čas a prečo má kilo kilo? Prečo sa podobám na babku a prečo dokážeme plávať vo vode? Špičkoví odborníci ponúkajú odpovede na základné detské otázky. Súhrn deviatich prednášok, ktoré odzneli na 12. ročníku Detskej univerzity...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jazyková a vzdelávacia oblasť ako základné zložky formovania národnej identity každého národa sú zanedbaným a neriešeným problémom Slovákov na jazykovo zmiešanom území na juhu Slovenska. Na problémy spolužitia obyvateľov na juhu dlhodobo poukazuje a hľadá

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

O harmónii

Juraj Beneš • Hudobné centrum, 2003

Vyprodané

Odborná publikácia z oblasti muzikológie, v ktorej skladateľ a pedagóg Juraj Beneš načrtáva koncept harmónie rozvádzajúci do zaujímavých dôsledkov...

193 Kč

193 Kč

Vyprodané

Přidat do

Odíďme spolu

Roberto Saviano • Kalligram, 2013

Vyprodané

Taliansky novinár Roberto Saviano, autor úspešnej Gomory, otvorene píše o pozadí akútnych spoločenských problémov dnešného Talianska, za ktorými stojí prenikanie mafiánskych štruktúr z juhu na sever krajiny, korupcia či mediálna manipulácia.

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Venovanie (Dedication)

Eugen Jonáš • Garmond Nitra, 2014

Vyprodané

Venovanie sv. Otcovi Benediktovi XVI., Vianoce 2008

502 Kč

502 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Rozhovor, ktorý urobil v decembri roku 1970 časopis Rolling Stone s Johnom Lennonom a Yoko Ono...

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Eseje o globalizácii

Roman Michelko • Matica slovenská, 2009

Vyprodané

Globalizácia je proces, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje usporiadanie súčasného sveta. Autor, vyštudovaný politológ, sa problematike globalizácie venuje už niekoľko rokov. Eseje o globalizácii postupne publikoval v Slovenských pohľadoch...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Európska hniloba

Mirko Kovač • Kalligram, 2000

Vyprodané

Európska hniloba je svojským umeleckým vyznaním, akousi ars poetikou gurmána života, zástancu všetkého ľudského v čoraz nehumánnejšom svete. Kĺbi v sebe životnú múdrosť, esenciu viacgeneračných skúseností a originálny postoj k svetu.

101 Kč

101 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 33

Matica slovenská, 2017 • 33. díl série

Vyprodané

Štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraniční, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje...

171 Kč

171 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slovenské divadlo 1/2013 (Revue dramatických umení)

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, 2013

Vyprodané

Slovenské divadlo s podtitulom Revue dramatických umení vychádza od roku 1953. Je to jediný teoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadelného, filmového...

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor sa priznáva, že musel v sebe zaprieť výtvarného teoretika, ktorým je tiež, musel mu protirečiť, lebo nemienil napísať umenovednú esej, ale chcel zostať spisovateľom - píše na prebale eseje o Rembrandtovi slovenský spisovateľ Ján Johanides.

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Je to kniha rozhovorov reflektujúcich literárnu, duchovnú a kultúrnu klímu na Slovensku.

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire