Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušit
Titulky 26
Řazení

Organizace justice a právní služby

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 10 dní

Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Exekuce

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 10 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
329 Kč

329 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy...

-5%
222 Kč

222 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Základy občanského práva

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2007

Posíláme do tří dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade si zejména za cíl podat rozsáhlý výklad...

-5%
363 Kč

363 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Organizace soudnictví a právní služby

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Alfa, 2006

Posíláme do čtyř dní

K nejvýznamnějším funkcím státu patří výkon soudnictví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům občanů. Každý člověk má mít svobodný přístup k soudům...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Vyprodané

Publikace podává přehled o historii, současnosti, perspektivě a vývoji současné praxe rozhodčího řízení v České republice...

420 Kč

420 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace přináší komentář k právní úpravě umělého přerušení těhotenství v České republice. Vedle lékařského pohledu na interrupci je popsána cesta k současné právní úpravě a trestní odpovědnost za nedovolené přerušení těhotenství...

153 Kč

153 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Patříte k firmám, kterým jejich odběratelé dluží už delší čas značnou sumu peněz? Neplatí za vaše výrobky nebo služby? Jste přesvědčeni, že jste vyčerpali všechny „slušné“ cesty a že přišel čas vyhlásit na dlužníka tzv. konkurzní řízení?...

213 Kč

213 Kč

Vyprodané

Přidat do

Civilní proces

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2006

Vyprodané

Učebnice Civilního procesu je dílem kolektivu autorů z PF MU. Je určena pro odbornou veřejnost, ale i studenty vysokých škol...

1 640 Kč

1 640 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správní soudnictví

Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2004

Vyprodané

Publikace obsahuje mimo jiné i vývoj správního soudnictví, principy současné právní úpravy, pravomoce soudů aj. ...

178 Kč

178 Kč

Vyprodané

Přidat do

Úvod do civilního řízení

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Publikace se zabývá civilním řízením, jeho historií, vývojem, vymezením a zásadami...

486 Kč

486 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace seznamuje ve stručnosti s občanským soudním řádem, jakož i s procesně-právními normami. Je určena pro studenty neprávních škol, ale i pro širokou veřejnost...

206 Kč

206 Kč

Vyprodané

Přidat do

Konkurz a vyrovnání (Třetí vydání)

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Autoři vycházeli ze zkušenosti, že poměrně významnou součástí konkurzního řízení jsou jeho ekonomické aspekty, např. metodika sestavení soupisu konkurzní podstaty, způsob ověřování přihlášek věřitelů...

1 244 Kč

1 244 Kč

Vyprodané

Přidat do

Právní služba

Karel Schelle a Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2003

Vyprodané

Každý člověk se dostává občas do situace, v níž si neví rady a hledá pomoc, a to zejména pokud se jedná o právní problém. Obrátí se na advokáta – avšak to je jen zúžený pohled, proto pro širokou veřejnost je připravena tato publikace...

164 Kč

164 Kč

Vyprodané

Přidat do

Exekuční řízení

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Publikace se zabývá exekučním řízením krůček po krůčku. V prvé řadě se zabývá vývojem exekučního řízení, způsoby, kterými se exekuce provádějí, jejím průběhem a dalšími aspekty exekučního řízení...

478 Kč

478 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zpeněžení konkurzní podstaty

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2004

Vyprodané

Publikace, která je určena především správcům konkurzní podstaty se zabývá zpeněžením, veřejnou dražbou a přímým prodejem...

207 Kč

207 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček