Marek Dvořák: Mezi nebem a pacientem - Martin Moravec, Marek Dvořák, Moravec Martin, 2023

Již brzy od nakladatelství Vier Augen Verlag

„Na dětství nemám jedinou šťastnou vzpomínku. Tím nechci říct, že jsem během těch let nikdy nezakusil pocit štěstí nebo radosti. Utrpení je zkrátka totalitní: vše, co se vymyká jeho záběru, vymaže. “

Skoncovat s Eddym B. - Édouard Louis, 2018
Skoncovat s Eddym B.
Édouard Louis