Mýty na talíři - Tim Spector, Host, 2023

S oranžovou obálkou přečtené ze série The 5th Wave

„Buď požehnáno počasí, neboť je společnou věcí lidí, kteří si nemají co říci.“

Povětroň - Karel Čapek, 2017
Povětroň
Karel Čapek