Učebnice pro 1. stupeň základní školy s pevnou vazbou

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Slabikář

 • Alter, 2017

Posíláme do čtyř dní

Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči.

125 Kč

125 Kč

Posíláme do čtyř dní

Akce

Posíláme do čtyř dní

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov (ta lze vystřihovat a volně...

-7%
104 Kč

104 Kč

Sleva 7%

Posíláme do čtyř dní

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Knížka předkládá malým i velkým čtenářům osm veselých povídek (podle osmi českých obojetných souhlásek), které jsou výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují všechna vyjmenovaná slova ...

-14%
219 Kč

219 Kč

Sleva 14%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Čítanka 4

NNS, 2021

Posíláme do pěti dní

Do čítanky byla vybrána řada humorných příběhů ze života dětí, několik pohádek pro větší čtenáře, zajímavé pověsti odehrávající se v hluboké minulosti nebo spojené s některými kouty naší vlasti...

139 Kč

139 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Kniha vypráví o veselých trampotách malých školáků a školaček i jejich zvířecích kamarádů. Co se stane, když někdo hledá domeček pro šneky? Jaké dobrodružství zažijí děti se svým kocourem nebo...

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Vypracována obdobně jako Čítanka 2. Obsahuje krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu...

115 Kč

115 Kč

Posíláme do pěti dní

Akce

Posíláme do čtyř dní

V této nádherně ilustrované knížce s většími, snadno čitelnými písmenky se děti ponoří do jedenácti zábavných příběhů o dracích, dinosaurech, zvířatech a jiných dobrodružstvích., které budou bavit všechny děti...

-15%
220 Kč

220 Kč

Sleva 15%

Posíláme do čtyř dní

Čítanka 2 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2010
Akce

Posíláme do čtyř dní

Čítanka je první částí nové koncepční řady čítanek pro 2. až 5. ročník ZŠ podle RVP. Umožňuje návaznost na kterýkoli slabikář a učebnici čtení v 1. ročníku. Je členěna do tří základních oddílů, ve vyrovnaném poměru uvádí ukázky z tradiční, klasické...

-11%
109 Kč

109 Kč

Sleva 11%

Posíláme do čtyř dní

Slabikář pro 1. ročník ZŠ (Duhová řada)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2020

Posíláme do čtyř dní

Slabikář navazuje na práci s Živou abecedou. Různými úkoly je podporován rozvoj smyslů potřebných ke čtení a vlastní výuka čtení pokračuje osvojováním si dalších písmen a čtením slov různé obtížnosti sestavených do metodické řady...

123 Kč

123 Kč

Posíláme do čtyř dní

Slabikář - 1. a 2. díl

od 129 Kč

Kniha NNS, 2020
129 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Nová škola Brno, 2019
129 Kč

Posíláme do 15 dní

129 Kč
129 Kč

Posíláme do čtyř dní

Jde o druhé aktualizované a rozšířené vydání školního atlasu s aktuální tzv. schvalovací doložkou MŠMT ČR s platností do roku 2025. Je zároveň jedinečným oficiálním školním atlasem v ČR, vydaným nejen v tradiční...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do pěti dní

Půvabné obrázky a kresby Josefa Lady podnítily už v mnoha generacích dětí lásku k českému jazyku a čtenářské dovednosti a rozhojňovaly i jejich slovní zásobu. Zkušená autorka uspořádala základní učivo podle podle známých...

-5%
208 Kč

208 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 15 dní

Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 2. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech...

-5%
116 Kč

116 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do čtyř dní

Čítanka 2 navazuje na nový Slabikář. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se skvěle uplatnila i při tvorbě Čítanek pro 2. a 3. ročník, které jsou členěny tematicky. Dle současných požadavků na...

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Akce

Posíláme do čtyř dní

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a slovesy. Jednoduchá slohová cvičení pojednávají...

122 Kč

122 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 15 dní

Do čítanky byly umístěny texty různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti. Lze v ní nalézt jak poezii (lidovou, umělou, písně atd.), tak prózu (pohádku – lidovou, autorskou, bajku, báje, pověsti, různé typy

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do pěti dní

Učebnice Naše čtení pro 1. základní školy postihuje a zpracovává učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků se...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha v sobě snoubí pohádky, písničky, muzikoterapeutické a hudebně vzdělávací hry a postupy výroby hudebních nástrojů. Ke každé pohádce náleží písnička odkazující k tématu pohádky, stejně tak hry i ruční výroba nástrojů jsou laděné v duchu pohádky...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Čítanka pro 4. ročník - zahrnuje humorné a poutavé články (Pekelná třída, Mikulášovy patálie, Harry Potter...). Důraz se klade na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi dějinami)...

125 Kč

125 Kč

Posíláme do pěti dní

Akce

Posíláme do 8 dní

Kniha kromě vizualizované slovní zásoby obsahuje sbírku textů, která je určena pro základní procvičení a k seznámení se se základními frázemi. Všechny texty, které tvoří samostatné příběhy, jsou vždy uvedeny na jedné stránce česky, a na druhé...

-15%
195 Kč

195 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 8 dní


„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca