Knihy o chovu cizokrajných zvířat na téma exotická zvířata ve slevě

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann