Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Právní vztahy k dřevinám

od 66 Kč

Na skladě
-70 %
66 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

PDF
EPUB
MOBI
186 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-70 %
66 Kč
E-kniha
PDF EPUB MOBI
186 Kč

Posíláme do 10 dní

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení...

-5%
744 Kč

744 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení...

-5%
895 Kč

895 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jso

-5%
1 020 Kč

1 020 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle současné české právní úpravy a také podle předchozích právních úprav, které platily na území českých zemí od vzniku institutu státního občanství...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Zákon o veřejném ochránci práv

od 532 Kč

Kniha 2011
-5 %
532 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2000

Vyprodané

-5 %
532 Kč

Vyprodané

Prezident republiky

od 380 Kč

Kniha 2011
-5 %
380 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2018
-5 %
475 Kč

Posíláme do tří dní

-5 %
380 Kč
-5 %
475 Kč

Posíláme do 10 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikácia ponúka úplné znenie zákona spolu so všetkými novelami vyznačenými priamo v texte zákona a text zákona publikuje v znení účinnom k 30. júnu a 1. júlu 2013...

-5%
176 Kč

176 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Vyprodané

Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy.

-5%
91 Kč

91 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem...

-5%
983 Kč

983 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Súd a tvorba práva

 • Eurokódex, 2009

Posíláme do 10 dní

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Vyprodané

Komentář k zákonu o obecní policii poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který byl s účinností od 1. 1. 2009 zásadním způsobem novelizován a je základním předpisem v této oblasti...

-5%
782 Kč

782 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska...

-5%
556 Kč

556 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního soudu České republiky...

-5%
627 Kč

627 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního soudu České republiky...

-5%
844 Kč

844 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. “

André Maurois