Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Ně

-5%
665 Kč

665 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 11 dní

Cílem publikace je přispět k poznání podstaty rozvojových procesů v území z pohledu jejich regionálních, ekonomických, sociálních i kulturních charakteristik a postihnout význam a úlohu veřejné správy při rozvoji jednotlivých regionů nebo lokalit...

-5%
483 Kč

483 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Politika rozvoje venkova EU

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018

Na skladě, posíláme ihned

Kniha shrnuje principy opatření rozvoje venkova. Nastiňuje vývoj od 90. let 20. stol. do současnosti se soustředěním na podmínky EU a komplexní úděl zemědělských výrobců České republiky. V návaznosti na zemědělský koncept rozvoje...

-5%
316 Kč

316 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Praktikum civilního procesu

 • Aleš Čeněk, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu...

490 Kč

490 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úplné Znění - 1367: Stavební zákon

od 249 Kč

Kniha 2020
Na skladě
259 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha
Na skladě
259 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady odborných předmětů vysokých škol specializovaných na obor Cestovní ruch. Struktura publikace nazvané "Environmentální aspekty...

-5%
210 Kč

210 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Správní právo

od 656 Kč

Kniha 2021
Na skladě
-5 %
656 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
656 Kč

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu...

695 Kč

695 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Do publikace jsou již také promítnuty menší změny zákona o obcích, o krajích a...

139 Kč

139 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Mezinárodní cestovní ruch

 • Univerzita J.A. Komenského Praha, 2014

Dodání může trvat více než tři týdny

Cestovní ruch patří podle mnoha teoretiků i praktiků k důležitým odvětvím národního hospodářství. O tom, že mnoho nejrůznějších míst ve světě se snaží stát se destinací cestovního ruchu, aby řešilo svou nepříznivou ekonomickou situaci, dnes již není...

-5%
278 Kč

278 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do šesti dní

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu...

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Publikácia je zameraná na podrobný rozbor ústavnej a zákonnej úpravy územnej samosprávy v Českej republike. Venuje sa najmä otázkam pôsobnosti obcí a krajov, ich vnútornej organizácii, ich vzájomného vzťahu a vzťahu k štátnej správe...

460 Kč

460 Kč

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již...

399 Kč

399 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do šesti dní

Zákony VI B obsahují právní předpisy pro oblast odpadů, obalů, energií a prevence průmyslných havárií. Tento rok vyšel nový zákon o odpadech a zákon výrobcích s ukončenou životností. Dále jsme přidali novou vyhlášku o energetické...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Stavební zákon byl přijat 14. března 2006 jako zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2007, přičemž od té doby prošel několika novelizacemi...

-5%
151 Kč

151 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Správní řád s poznámkami a judikaturou

od 741 Kč

Kniha 2019
-5 %
741 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015

Vyprodané

-5 %
741 Kč

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. Cílem nového zákona o zpracování osobních údajů je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s nařízením GDPR i s trestněprávní směrnicí a adapt

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

-5%
282 Kč

282 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní


„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Jiří Orten