Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Na skladě, objednávejte ale rychle

Komentář, který vychází koncem roku 2020, v plné míře reflektuje desetiletý vývoj od přijetí trestního zákoníku v oblasti legislativy, judikatury i doktríny. Při jeho sestavování byl důraz jednoznačně...

-5%
4 361 Kč

4 361 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 14 dní

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost

od 792 Kč

Novinka
EPUB
MOBI
792 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Vyprodané

E-kniha
Novinka EPUB MOBI
792 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. Na výklad konkrétního ustanovení, popřípadě...

-5%
4 741 Kč

4 741 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Od července 2021 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastávají také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek...

219 Kč

219 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti....

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

od 682 Kč

E-kniha Wolters Kluwer ČR
Novinka
EPUB
MOBI
691 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha Wolters Kluwer

Vyprodané

E-kniha
Novinka EPUB MOBI
691 Kč

Vyprodané

Posíláme do 10 dní

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat...

-5%
2 090 Kč

2 090 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes...

-5%
1 796 Kč

1 796 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, posíláme ihned

Zneužívání zvířat v České republice má mnoho podob. Začíná u jídelních stolů, pokračuje v budovách pokusných laboratoří a zdaleka nekončí v klecích zoologických zahrad nebo cirkusových manéžích. Zvířata nenacházejí klid...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Posíláme do šesti dní

Přijetí novely zákona ve vztahu k diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro negeneruje dodatečné náklady oproti současnému stavu v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a nebude mít dopad na státní rozpočet a...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v...

-5%
119 Kč

119 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Aktualizace II/2 2019

Poradce s.r.o., 2019

Posíláme do šesti dní

Aktualizace II/2 - Úplné znění po novele: Trestní právo, Policie ČR, Soudní řád správní, Notářský řád. Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele a upozornění na změnu ve třech dalších zákonech...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní...

381 Kč

381 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Trestní právo hmotné

  • Kolektiv autorů

od 1 150 Kč

EPUB
MOBI
1 150 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Vyprodané

E-kniha
EPUB MOBI
1 150 Kč

Vyprodané


„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen