Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon...

450 Kč

450 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Zákony 2018 II/A (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Zákony 2012 II.

Poradce s.r.o., 2011

Posíláme do tří dní

obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Úprava reaguje na rozšíření předmětu a rozsahu úpravy zákona o ochraně spotřebitele, k němuž došlo z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání...

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

od 600 Kč

Na skladě
600 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

EPUB
MOBI
600 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
600 Kč
E-kniha
EPUB MOBI
600 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhé aktualizované a doplněné vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sborník vedeckých prác...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Likvidace obchodních společností

od 322 Kč

Kniha 2017
-5 %
322 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2010

Vyprodané

-5 %
322 Kč

Vyprodané

Posíláme do 14 dní

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které...

-5%
618 Kč

618 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Průvodce uzavíráním smluv

od 520 Kč

Kniha Wolters Kluwer ČR, 2020
-5 %
784 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Wolters Kluwer, 2017

Vyprodané

-5 %
784 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Po šesti letech účinnosti nového občanského zákoníku přichází na trh druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání komentáře k novému českému rodinnému právu začleněnému do občanského zákoníku...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Česká právní úprava obchodních korporací je do značné míry určena požadavky vyplývajícími z evropského práva. Regulace je v této oblasti prováděna zpravidla prostřednictvím směrnic. Velká část změn souvisí s tím, že...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Obchodní smlouvy

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Občiansky Zákonník - Novela č. 213/2018 Z. z. – účinnosť 1. 10. 2018; Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon) - Novela č. 216/2018 Z. z. – účinnosť 1. 1. 2019...

-5%
58 Kč

58 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

od 77 Kč

Kniha 2017
287 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2014

Vyprodané

287 Kč

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy...

-5%
1 350 Kč

1 350 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona...

-5%
213 Kč

213 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky