Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon...

450 Kč

450 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento komentář, z ediční řady Praktický komentář, má být opravdu praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž těžištěm je výkon kontroly na...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti....

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a...

-5%
589 Kč

589 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho...

890 Kč

890 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář

od 261 Kč

EPUB
MOBI
275 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
261 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
275 Kč
-5 %
261 Kč

Posíláme do pěti dní

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní právnickou

-5%
651 Kč

651 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

588 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vlastnictví bytu

od 352 Kč

EPUB
MOBI
370 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
352 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
370 Kč
-5 %
352 Kč

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

od 250 Kč

EPUB
MOBI
250 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

250 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
250 Kč
250 Kč

Posíláme do šesti dní

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně...

200 Kč

200 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

od 945 Kč

EPUB
MOBI
995 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
945 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
995 Kč
-5 %
945 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři...

600 Kč

600 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

od 551 Kč

EPUB
MOBI
580 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
551 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
580 Kč
-5 %
551 Kč

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

od 1 299 Kč

EPUB
MOBI
1 299 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

1 299 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
1 299 Kč
1 299 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti! S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu...

2 855 Kč

2 855 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France