Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti....

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základy obchodního práva

od 561 Kč

Kniha 2019
-5 %
589 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2015

Vyprodané

-5 %
589 Kč

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato u

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní právnickou

-5%
651 Kč

651 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Zákon o obchodních korporacích

Ústav práva a právní vědy, 2014

Posíláme do 14 dní

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je jedním ze dvou základních právních předpisů, které v oblasti českého podnikatelského prostředí realizovaného prostřednictvím obchodních společností přináší významné změny...

-5%
95 Kč

95 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do šesti dní

-5%
98 Kč

98 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Exekuce

 • Key publishing, 2008

Posíláme do 10 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
329 Kč

329 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 11 dní

Publikace je koncipována jako prakticky orientovaný průvodce problematikou kontroly spojování soutěžitelů. Vedle rozboru platné právní úpravy spojování soutěžitelů se věnuje rovněž dalším okruhům práva na ochranu hospodářské soutěže...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 10 dní

Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech s ohledem na běh zákonných lhůt a dalších podstatných skutečností...

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Evropské obchodní soudnictví

od 164 Kč

Kniha 2009
-5 %
164 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2011

Vyprodané

-5 %
164 Kč

Vyprodané

Obchodní rejstřík (Praktický průvodce)

  • Kolektiv autorů
 • ASPI, 2008

Posíláme do pěti dní

Publikace je především praktickým průvodcem při cestě od podání návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku (či zápisu jiných subjektů), přes nejčastější změny zápisu až po výmaz společnosti.

495 Kč

495 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 11 dní

Čtenáři se dostává do rukou novelizované a rozšířené vydání prvních knižních titulů, vydaných původně samostatně pod názvy „Základy obchodního práva“ a „Základy obchodního práva obligačního“...

-5%
148 Kč

148 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 10 dní

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Kniha se zaměřuje na představení zahraničního izraelského právního systému, kterému byla v české odborné literatuře prozatím věnována pouze minimální pozornost. Jedná se o unikátní publikaci shrnující vývoj právního systému, uvádí do základů práva obchodn

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 14 dní

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je rvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí...

367 Kč

367 Kč

Posíláme do 14 dní

Zákony 2018 II/A (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní


„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Jiří Orten