Mína a náhodní kolemjdoucí - Kateřina Pantovič, Došel karamel, 2023
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu - Jiří Janák, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské soutěže...

 • Knihabrožovaná vazba
  418 Kč
  Do pěti dní

Úplné Znění - 1516 Trestní předpisy, Sagit, 2023
Úplné Znění - 1516 Trestní předpisy

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a...

 • Knihabrožovaná vazba
  233 Kč
  Na skladě

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Praktický komentář - Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková, Wolters Kluwer ČR, 2023
Novinka
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Praktický komentář

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách...

 • Knihapevná vazba
  1 461 Kč
  Do pěti dní

Kriminální a extremistická symbolika a tetování - Barbora Vegrichtová, Aleš Čeněk, 2022
Kriminální a extremistická symbolika a tetování

Odborná monografie přináší nové poznatky a zjištění z oblasti významové interpretace extremistické symboliky a kriminálního tetování...

 • Knihabrožovaná vazba
  428 Kč
  Na skladě

Společenství vlastníků jednotek - Adam Zítek, C. H. Beck, 2022
Společenství vlastníků jednotek

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery...

 • Knihabrožovaná vazba
  415 Kč
  Na skladě

Doktore, vražda, jedeme! - Karel Vomáčka, Uniforma, 2021
Doktore, vražda, jedeme!

Publikace Doktore, vražda, jedeme! Deník policejní, deník výjezdový je druhým, doplněným vydáním původní knihy Doktore, vražda, jedeme! (z deníku policejního lékaře) z roku 1995. Přináší osobní zkušenosti policejního...

 • Knihabrožovaná vazba
  241 Kč
  Do 9 dní

Zákon o obcích Komentář - Martin Kopecký, Petr Havlan, Petr Průcha, Wolters Kluwer, 2022
Zákon o obcích Komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře...

 • Knihabrožovaná vazba
  695 Kč
  Do pěti dní

Úplné Znění - 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023, Sagit, 2021
Úplné Znění - 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu...

 • Knihabrožovaná vazba
  76 Kč
  Do šesti dní

Zadávání veřejných zakázek - Marcela Káňová, Wolters Kluwer ČR, 2023
Novinka
Zadávání veřejných zakázek

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů...

 • Knihabrožovaná vazba
  476 Kč
  Do pěti dní

Whistleblowing - Jan Pichrt, Jakub Morávek, Wolters Kluwer, 2023
Whistleblowing

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy...

 • Knihabrožovaná vazba
  274 Kč
  Na skladě
Dědické právo v předpisech dlouhého století (1918-2022) - Martin Šeština, Petr Bílek, Leges, 2023
Dědické právo v předpisech dlouhého století (1918-2022)

Praktická příručka ve svém již druhém vydání shrnuje historické právní úpravy dědění. Je určena především každodenní praxi notářských kanceláří, které se i v dnešní době stále potýkají s problematikou...

 • Knihabrožovaná vazba
  1 065 Kč
  Do 9 dní

Kriminalistická balistika - Bohumil Planka, kolektiv autorů, Aleš Čeněk, 2009
Kriminalistická balistika

Jedná se o odbornou publikaci o kriminalistické balistice v 21. století, která obsahuje nejen teorie...

 • Knihabrožovaná vazba
  884 Kč
  Na skladě

Skutečné zločiny po česku - Radek Galaš, Miloš Vaněček, CPRESS, 2023
Skutečné zločiny po česku

Elitní vyšetřovatel, který sbírá nejzajímavější české policejní případy, a ředitel Muzea Policie ČR. Kdo jiný by mohl znát zločin lépe? Miloš Vaněček a Radek Galaš pro vás přichystali mrazivou jízdu světem české...

 • Knihapevná vazba
  362 Kč
  Na skladě

Vzory smluv, žalob a podání 2022 + editovatelné CD, Poradce s.r.o., 2022
Vzory smluv, žalob a podání 2022 + editovatelné CD

Publikace obsahuje nejvíce používané vzory, žaloby a podání z oblasti občanského práva, pracovněprávních vztahů, správního práva, trestního práva, exekucí, daňového řízení a stavebního práva. Celkem obsahuje 277 smluv...

 • Knihabrožovaná vazba
  395 Kč
  Na skladě

Zákony 2022 III/A - Zákoník práce, BOZP, GDPR, Poradce s.r.o., 2022
Zákony 2022 III/A - Zákoník práce, BOZP, GDPR

Zákony IIIA obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2021 k právnímu stavu 1. 1. 2022...

 • Knihabrožovaná vazba
  137 Kč
  Do 9 dní

Zákon o zadávání veřejných zakázek - kolektiv, C. H. Beck, 2022
Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Autorský kolektiv

2. vydání komentáře Zákona o veřejných zakázkách zohledňuje zkušenosti nabyté členy aurorského kolektivu při aplikaci zákona, jakož i novou judikaturu soudní či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která zákonnou úpravu...

 • Knihapevná vazba
  2 842 Kč
  Do 16 dní

Poradce č. 13 / 2023 - Zákon o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Poradce s.r.o., 2023
Poradce č. 13 / 2023 - Zákon o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP stanoví zákoník práce. Další požadavky v oblasti zajištění BOZP stanoví zákon o BOZP a jeho prováděcí předpisy. Zákon reaguje na potřebu častých změn právní úpravy BOZP...

 • Knihabrožovaná vazba
  159 Kč
  Do 16 dní

Princip proporcionality Roberta Alexyho v českém právním myšlení - Petr Agha, George Pavlakos, Academia, 2022
Princip proporcionality Roberta Alexyho v českém právním myšlení

Předkládaná kniha kriticky zkoumá teorie předního právního filozofa Roberta Alexyho. Jak se shoduje převážná část právnického akademického světa, představují Alexyho teorie nejen zásadní a klasické dílo německé ústavní teorie...

 • Knihapevná vazba
  301 Kč
  Na skladě

Úplné Znění - 1526 Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023, Sagit, 2023
Úplné Znění - 1526 Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a...

 • Knihabrožovaná vazba
  169 Kč
  Do šesti dní

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Wolters Kluwer ČR, 2022
Zákon o zadávání veřejných zakázek

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi...

 • Knihapevná vazba
  1 584 Kč
  Do pěti dní


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Richard si všiml, že události jsou zbabělé: nikdy nechodí samy. Vždycky se jich nahrne celá řada a zasypou ho najednou.“

Nikdykde - Neil Gaiman, 2017
Nikdykde
Neil Gaiman