Mýty na talíři - Tim Spector, Host, 2023

S českým původem knihy o jazykové antropologii

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
English or Czenglish - Simona Kalová, Masarykova univerzita, 2022
English or Czenglish

První vydání knihy English or Czenglish se objevilo před více než třiceti lety. Její úspěch byl okamžitý a od té doby je stále nejoblíbenějším návodem, jak správně mluvit anglicky. Znalost angličtiny u Čechů i angličtina sama se však za...

 • Knihabrožovaná vazba
  450 Kč
  Do tří dní

Podzemí slov - Jakub Marek, Pointa, 2022
Podzemí slov

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se rumu říká zrovna rum? Víte, co to znamená, když vám majitel e-shopu řekne, že právě ponížil ležáky? A všimli jste si, kolik se v hovorech o fotbale používá básnických prostředků? To je...

 • Knihabrožovaná vazba
  209 Kč
  Do tří dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  199 Kč
  Ihned ke stažení

Pragmatika v češtině

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené...

 • 200 Kč
  Ihned ke stažení

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II - Karel Kulich, Karolinum, 2022
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II

Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s adresným ...

 • Knihabrožovaná vazba
  307 Kč
  Více než 30 dní
 • 279 Kč
  Ihned ke stažení

Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie - Helena Stranjik, Karolinum, 2023
Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie

Česká menšina žije na území dnešního Chorvatska už více než dvě stě let, přesto je stále vitální a odolává asimilaci. Co ji odlišuje od jiných menšin? Co způsobilo, že ani po tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích...

 • Knihabrožovaná vazba
  290 Kč
  Více než 30 dní
 • 279 Kč
  Ihned ke stažení

Jazyková situace v současném Španělsku - Petr Čermák, Ján Mrva, Tomáš Buchtele, Karolinum, 2023
Jazyková situace v současném Španělsku

Monografie se zabývá sociolingvistickou analýzou současné situace ve Španělsku. Vychází z detailního popisu jazyků a dialektů současného Španělska a snaží se načrtnout jazykovou dimenzi konfliktů, ke kterým...

 • Knihabrožovaná vazba
  277 Kč
  Na skladě

Kapitoly z didaktické gramatiky - Milan Hrdlička, Karolinum, 2023
Kapitoly z didaktické gramatiky

Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a...

 • Knihabrožovaná vazba
  184 Kč
  Do týdne

Od etymologie ke krajině - Jaroslav David, Host, 2022
Od etymologie ke krajině

Jakou roli hrají v našem životě a ve společnosti vlastní jména? Kniha, která vychází z konceptů „ostravské onomastické školy“, ukazuje, že jejich specifičnost se zdaleka nevyčerpává jen...

 • Knihapevná vazba
  431 Kč
  Do čtyř dní

Bedřich Hrozný: Texty a přednášky - Šárka Velhartická, Academia, 2022
Bedřich Hrozný: Texty a přednášky

Kniha představuje souborné vydání doložených textů a přednášek Bedřicha Hrozného v českém jazyce, které byly nashromážděny nejen z mnoha dobových periodik 1. poloviny 20. století, ale zejména náročným bádáním v archivních...

 • Knihaflexi vazba
  630 Kč
  Do týdne

Česká deminutiva: Korpusová studie - Tomáš Káňa, Nakladatelství Lidové noviny, 2022
Česká deminutiva: Korpusová studie

Deminutiva, čili zdrobněliny se často uvádějí jako typický znak češtiny a jejich množství jako důkaz bohatosti jazyka. Tato studie založená na velkém množství autentického jazykového materiálu však dokládá, že se spoustou...

 • Knihabrožovaná vazba
  395 Kč
  Do týdne
Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů - Pavel Sojka, Karolinum, 2022
Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů

Učebnice poskytuje čtenáři základní přehled o současné české morfologii a zároveň mu prostřednictvím osmnácti sad cvičení nabízí možnost soustavnějšího procvičení osvojených znalostí...

 • Knihabrožovaná vazba
  227 Kč
  Na skladě
 • 219 Kč
  Ihned ke stažení

Gramatika a korpus 2007 - František Štícha, Academia, 2008
Gramatika a korpus 2007

Velké elektronické jazykové korpusy se staly během posledních zhruba patnácti let pro lingvisty vyzývavou realitou, která volá nejen po nových metodách, ale i po nových cílech výzkumu přirozených jazyků...

 • Knihapevná vazba
  285 Kč
  Do 14 dní

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině, Nakladatelství Lidové noviny, 2022
Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Tato kniha zkoumá vliv církevní slovanštiny na starou, střední a novou češtinu. Věnuje se zejména otázce možných církevněslovanských stop ve slovní zásobě staré češtiny a možného vlivu církevněslovanského biblického překladu...

 • Knihapevná vazba
  251 Kč
  Do týdne

Svět v sinogramech - Tereza Slaměníková, David Uher, Univerzita Palackého v Olomouci, 2023
Svět v sinogramech

Tato publikace pokračuje v zaplňování významné mezery v euroamerické sinologii, vzniklé nedostatečnou pozorností vůči kolosálnímu Xu Shenovu (?54-?125) Shuo Wen Jie Zi - Výkladu významu obrysových a...

 • Knihabrožovaná vazba
  449 Kč
  Do 21 dní

Angličtina v jihovýchodní Asii - Miroslav Černý, Togga, 2023
Angličtina v jihovýchodní Asii

Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled variet anglického jazyka rozvíjejících se a používaných v jihovýchodní Asii. V pěti kapitolách představuje základní charakteristické rysy jednotlivých variet, jež...

 • Knihabrožovaná vazba
  168 Kč
  Do týdne

Slova v zapomenutí daná - Patrik Ouředník, Volvox Globator, 2021
Slova v zapomenutí daná

Kniha Patrika Ouředníka navazuje na jeho předchozí práce Šmírbuch jazyka českého a Aniž jest co nového pod sluncem a přináší 1800 hesel, která vysvětlují "slova v zapomenutí daná", tedy slova, která měla nahradit slova cizí tak...

 • Knihapevná vazba
  251 Kč
  Na skladě

Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století - Marta Šimečková, Academia, 2022
Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století

Monografie se věnuje čtyřem pravopisně-hláskoslovným jevům, konkrétně protetickému v- (např. vokno), úžení é > í (dobrý mlíko), diftongizaci ý > ej (bílej mlejn) a náslovné diftongizaci ú > ou (oumysl), a to v tištěných...

 • Knihabrožovaná vazba
  301 Kč
  Do týdne

Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence - Jana Kocková, Academia, 2022
Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence

Práce nabízí ucelený pohled na neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině podpořené korpusovou analýzou ekvivalentů na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK. Analýzy se zaměřují na ekvivalenty každého z neurčitých...

 • Knihabrožovaná vazba
  327 Kč
  Na skladě

Moderní slovanská lexikografie - Božana Niševa, Karolína Skwarska, David Blažek, Slovanský ústav, 2023
Moderní slovanská lexikografie

Publikace je výsledkem spolupráce českých a bulharských jazykovědců a jejím primárním tématem jsou teoretické a metodologické problémy vzniku akademických slovníků a...

 • Knihapevná vazba
  191 Kč
  Do 21 dní

Kalilogie - Josef Durdík, Votobia, 1996
Kalilogie

První soustavná studie o zákonech české výslovnosti.

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„A já doufám, že jednou na hřišti nebo v reklamní agentuře s panoramatickými okny pochopíš, že odvážný není ten, kdo se pouští do rvačky a neví, jestli vyhraje, nebo prohraje. Odvážný je ten, kdo ví, že by vyhrál, ale nechá to být. “