Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Nakládání s majetkem státu

od 358 Kč

E-kniha Wolters Kluwer ČR
EPUB
MOBI
358 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha Wolters Kluwer
358 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha
EPUB MOBI
358 Kč
358 Kč

Posíláme do pěti dní

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný...

430 Kč

430 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení s aktualizovanou dôvodovou správou, v úplnom znení.

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Právo sociálneho zabezpečenia

od 419 Kč

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Pracovníci ve zdravotnictví na nejrůznějších pozicích se dnes už neobejdou bez alespoň základních znalostí zdravotnického práva – a právě jim je určena tato publikace, která komplexně shrnuje danou problematiku...

195 Kč

195 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1. 1. 2009. Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o sociálnej pomoci, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zákony,...

132 Kč

132 Kč

Vyprodané

Přidat do

Nový Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 36/2008

od 85 Kč

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1.4.2012

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

V poradí už desiatym titulom z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto publikácia obsahuje úplné znenie zákona s vyznačenými zmenami, ktoré priniesli posledné dve...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha představuje vybrané aspekty sociálně prostorové diferenciace v České republice a jejich vztah k některým oblastem kvality života...

220 Kč

220 Kč

Vyprodané

Přidat do

Praktikum z práva sociálního zabezpečení

od 285 Kč

Kniha 2013
-5 %
285 Kč

Posíláme do 13 dní

Kniha 2018
-5 %
304 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

-5 %
285 Kč
-5 %
304 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

- Zákon o rodičovskom príspevku; - Sociálne a zdravotné poistenie konateľov a spoločníkov spoločností s.r.o.; - Oprava chýb pri nesprávnom zdanení príjmov; ...

-5%
234 Kč

234 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Verejná správa 4/2011

Poradca s.r.o., 2011 • 4. díl série

Vyprodané

- Rodičovský príspevok; - Zmeny v zdravotnom poistení; - Umelé prerušenie tehotenstva; - Vyhlásenie o poukázaní 2% dane; - Správa o hospodárení škôl a školských zariadení; - Kontrolór obce; - Účtovná závierka; - Strategické riadenie; ...

150 Kč

150 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zákony 2010/III.

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

Sociálne zákony, zdravotné poistenie, zákon o sociálnych službách, zákonník práce, zákon o inšpekcii práce,...

132 Kč

132 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kdy do důchodu a za kolik

od 155 Kč

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

Cílem této publikace je, aby její čtenáři zvládli a pochopili základy fungování a teorii Evropského práva sociálního zabezpečení a jeho právních norem, jak na principu subsidiarity, tak na principu proporcionality..

229 Kč

229 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Vyprodané

- Sociální zabezpečení; - Státní sociální podpora; - Sociální služby; - Životní a existenční minimum; - Pomoc v hmotné nouzi; - Působnost orgánů v sociálním zabezpečení; ...

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sociální práva cizinců

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2013

Posíláme do 13 dní

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Vyprodané

Koncepce (analýza) penzijní reformy CESTY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) navrhuje podobně jako verze s NDC korigovat či přebudovat stávající systém - změnit charakter a výši odvodů a odstranit či zmírnit diskriminaci...

60 Kč

60 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Štvrté vydanie Zákonníka práce účinného od 1. januára 2013 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie v parlamente.

113 Kč

113 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákoník práce patří k nejdůležitějším zákonům pro celou naši společnost, neboť upravuje oblast, která se každého z nás bytostně dotýká. Autoři i nakladatelství jsou si této skutečnosti plně vědomi, a proto nyní společně předkládáme veřejnosti druhé...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson