Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Vyprodané

Zákon č. 599/2003 Z. z. z 11. novembra 2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.,...

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o zdravotnom poistení - účinnosť od 1.5.2011...

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, zákon o orgánoch štátnej správy, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, ...

28 Kč

28 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o zdravotnom poistení - účinnosť od 1. 5. 2011

31 Kč

31 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o pomoci v hmotnej núdzi - účinnosť 1.6.2011, Zákon o sociálnom poistení - účinnosť 1.5.2011 ...

32 Kč

32 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o pomoci v hmotnej núdzi - účinnosť 1. 6. 2011, Zákon o sociálnom poistení - účinnosť 1. 5. 2011

32 Kč

32 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vyhláška MPSVaR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení...

34 Kč

34 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Zákon o službách zamestnanosti; - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi; ...

34 Kč

34 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s dôvodovou správou v úplnom znení...

44 Kč

44 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia V/1 2013

Poradca s.r.o., 2013

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zmena: Zákon o štátnej službe...

44 Kč

44 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Ministerstvo stanoví podmínky pro výkon funkce s přihlédnutím k významu, charakteru, cílům a velikosti právnické osoby s majetkovou účastí státu. Podmínkami pro výkon funkce se rozumí zejména odborné předpoklady, příslušný stupeň...

-4%
47 Kč

47 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Aktualizácia III/2 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákono starobnom dôchodkovom sporení - po zmene zákonom č. 25/2015 Z. z. s účinnosťou od 15.3.2015, Zákon o sociálnom poistení - po zmene zákonom...

54 Kč

54 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia III/3 2014

Poradca s.r.o., 2014

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o sociálnych službách, Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami...

56 Kč

56 Kč

Vyprodané

Přidat do

1000 riešení 4/2011

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

- Sociálne a zdravotné poistenie; - Daňové výdavky; - Sociálny fond; - Právo a podnikateľ; - Zdaňovanie nehnuteľnosti; ...

57 Kč

57 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Koncepce (analýza) penzijní reformy CESTY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) navrhuje podobně jako verze s NDC korigovat či přebudovat stávající systém - změnit charakter a výši odvodů a odstranit či zmírnit diskriminaci...

60 Kč

60 Kč

Vyprodané

Přidat do

Návrh zdravotní reformy

 • Cesta, 2012

Vyprodané

Návrh (analýza) zdravotní reformy CESTY neodmítá snahy o zefektivnění systému a posílení jeho vstřícnosti vůči pacientům, usiluje však o solidaritu, prevenci, univerzální dostupnost a vysokou kvalitu zdravotní péče...

60 Kč

60 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Koncepce (analýza) penzijní reformy CESTY (verze s NDC) navrhuje podobně jako verze s e zohledněním výchovy dětí v průběžném systému korigovat či přebudovat stávající systém - změnit charakter a výši odvodů a odstranit či zmírnit diskriminaci rodin...

60 Kč

60 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení s dôvodovou správou v úplnom znení...

65 Kč

65 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Poskytování zaměstnaneckých benefitů, tedy různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy, přispívá k motivaci zaměstnanců, k jejich spokojenosti s pracovními podmínkami u zaměstnavatele...

65 Kč

65 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov...

66 Kč

66 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann