Knihy o veřejné správě a sociálním zabezpečení

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Posudková problematika pro oblast sociálního zabezpečení ve všeobecném praktickém lékařství - Laura Hrehová, Karolinum, 2023
Novinka
Posudková problematika pro oblast sociálního zabezpečení ve všeobecném praktickém lékařství

Představovaná kniha spojuje pohledy dvou autorek na spolupráci mezi všeobecným praktickým lékařstvím a posudkovým lékařstvím. Otázky zdraví, kvality života a soběstačnosti jsou v kontextu prodlužujícího se lidského věku stále...

 • Knihabrožovaná vazba
  153 Kč
  Více než 30 dní
  Nestíháme do Vánoc :-(

Strategie a postupy v sociální práci - Oldřich Matoušek, Portál, 2022
Strategie a postupy v sociální práci

Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů...

 • Knihapevná vazba
  671 Kč
  Skladem 4 ks
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenávýborný stav
  352 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Teorie sociální práce I. - Andrej Mátel, Grada, 2019
Teorie sociální práce I.

Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální...

 • Knihabrožovaná vazba
  275 Kč
  Skladem 1 ks
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenávýborný stav
  145 Kč
  Skladem
  Stíháme do Vánoc

Ošetřovatelství v intenzivní péči - Gabriela Kapounová, Grada, 2020
Ošetřovatelství v intenzivní péči

Druhé, doplněné vydání úspěšné publikace pro studenty ošetřovatelství. Obsahuje všechny důležité informace spojené s péčí o pacienta na jednotkách intenzivní péče...

 • Knihapevná vazba
  375 Kč
  Skladem 2 ks
  Stíháme do Vánoc
 • 382 Kč
  Ihned ke stažení

Sociální práce na příkladech z praxe - Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Martina Černá, Grada, 2022
Sociální práce na příkladech z praxe

Publikace přináší nejen pestrou mozaiku příkladů a postřehů z každodenní praxe sociálních pracovníků a jejich kolegů, ale také náměty k zamyšlení, diskuzi a k dalšímu prohloubení znalostí i praktická doporučení. Je určena zejména sociálním...

 • Knihabrožovaná vazba
  225 Kč
  Skladem 1 ks
  Stíháme do Vánoc
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  229 Kč
  Ihned ke stažení

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti - Klára Cingrošová, Klára Dvořáková, Portál, 2016
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním...

 • Knihabrožovaná vazba
  299 Kč
  Skladem 1 ks
  Stíháme do Vánoc

Sociální práce v hospici a paliativní péče - Johann-Christoph Student, Albert Mühlum, H&H, 2006
Sociální práce v hospici a paliativní péče

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí...

 • Knihabrožovaná vazba
  160 Kč
  Více než 30 dní
  Nestíháme do Vánoc :-(

Základy veřejné správy - Pavel Káňa, Petra Kalousková, Montanex, 2019
Základy veřejné správy

Učebnice, která je určena především studentům SŠ a VOŠ pro zvládnutí předmětu Veřejná správa, vychází již v 5. aktualizovaném vydání. Reflektuje významné změny v legislativě veřejného a správního práva, vycházející z...

 • Knihabrožovaná vazba
  371 Kč
  Do 2 – 4 dnů
  Stíháme do Vánoc

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III - Renata Vytejčková a kolektív, Grada, 2015
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude...

 • 358 Kč
  Skladem 2 ks
  Stíháme do Vánoc
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  365 Kč
  Ihned ke stažení

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci - Radek Ptáček, Hana Ptáčková, Grada, 2021
Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci

Stáří a nemoc jsou integrální součástí našeho života, a týkají se tedy nás všech. Velmi často ovšem zapomínáme, že se nejedná o izolované fenomény, které lze vždy nějakým způsobem řešit a vyřešit. Naopak v řadě případ

 • Knihabrožovaná vazba
  149 Kč
  Skladem 2 ks
  Stíháme do Vánoc
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení
Sociální práva cizinců - Kolektív autorov, C. H. Beck, 2013
Sociální práva cizinců
 • Autorský kolektiv

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

 • Knihabrožovaná vazba
  450 Kč
  Do 8 – 13 dnů
  Nestíháme do Vánoc :-(

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II - Renata Vytejčková a kolektív, Grada, 2013
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které...

 • 316 Kč
  Skladem 1 ks
  Stíháme do Vánoc
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  322 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelská dokumentace v praxi

Publikace je určena zejména pro staniční a hlavní sestry. Kniha přináší zásady tvorby ošetřovatelské dokumentace a ujednocuje zásady z pohledu praxe se zdůrazněním forenzního pohledu. Dokumentace má v současnosti stále větší váhu ľ musí mít vypovídací sch

 • 149 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Sociálně-právní ochrana dětí - Věra Novotná, Vladimír Fejt, Univerzita J.A. Komenského Praha, 2009
Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí má v systému veřejného práva významné postavení a v České republice dlouholetou tradici. Výkon sociálně-právní ochrany dětí není zdaleka jednoduchý, ...

 • 316 Kč
  Do 21 – 26 dnů
  Nestíháme do Vánoc :-(

Problematické situace v péči o seniory

Publikace je určena všem zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory v nemocnicích a dalších zařízeních ústavní péče i v domácí péči. Zaměřuje se na prevenci problematických situací v péči o seniory, nabízí možnosti prevence, zvládání...

 • 135 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Zákony III / 2023 - Zákoník práce, Pojištění, Sociální služby, Poradce s.r.o., 2023
Zákony III / 2023 - Zákoník práce, Pojištění, Sociální služby

Zákony III obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, pojištění, veřejného zdraví. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2022 k právnímu stavu 1. 1. 2023...

 • Knihabrožovaná vazba
  196 Kč
  Do 4 – 8 dnů
  Stíháme do Vánoc

Gerontagogika - Dana Benešová, Univerzita J.A. Komenského Praha, 2013
Gerontagogika

Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako...

 • Knihabrožovaná vazba
  270 Kč
  Do 8 – 13 dnů
  Nestíháme do Vánoc :-(

Motivační prvky při práci se seniory

Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které přicházejí s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy. Jak praktické rady, tak i řešení etických problémů, jimž se autorky věnují...

 • 212 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou...

 • 229 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Sociologie stáří a seniorů

Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry, 2022
Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry