Kleopatra a Frankenstein - Coco Mellors, Slovart CZ, 2023
Použité filtry
Zrušit filtry
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach 
SK

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať...

 • Knihabrožovaná vazba
  269 Kč
  Do šesti dní

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II - Miloš Sklenka, Anna Šlosárová, Renáta Hornická, Miriama Blahušiaková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2019
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II 
SK

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

 • Knihabrožovaná vazba
  444 Kč
  Do 17 dní

Procesný manažment - Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Procesný manažment 
SK

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...

 • Knihabrožovaná vazba
  258 Kč
  Skladem

Nákup a predaj - Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Nákup a predaj 
SK

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

 • Knihabrožovaná vazba
  383 Kč
  Do šesti dní

Medzinárodné financie - Hussam Musa, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Medzinárodné financie 
SK

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie....

 • Knihabrožovaná vazba
  158 Kč
  Do šesti dní

Zákon o dani z príjmov - Peter Horniaček a kolektív, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Zákon o dani z príjmov 
SK

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im je

 • Knihapevná vazba
  327 Kč
  Do šesti dní

Zákon o sociálnom fonde - Miluška Horváthová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2014
Zákon o sociálnom fonde 
SK

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona...

 • Knihabrožovaná vazba
  296 Kč
  Do šesti dní

Ekonomická dynamika - Marián Goga, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011
Ekonomická dynamika 
SK

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien...

 • Knihabrožovaná vazba
  133 Kč
  Do šesti dní

Rozhodnutia vo veciach reklamy - Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Rozhodnutia vo veciach reklamy 
SK

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...

 • Knihabrožovaná vazba
  688 Kč
  Do šesti dní

Rovesnícka mediácia - Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Rovesnícka mediácia 
SK

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom...

 • Přečtenámírně opotřebovaná
  149 Kč
  Skladem
 • Knihabrožovaná vazba
  239 Kč
  Skladem
Nová paradigma znalostného manažmentu - Dagmar Kokavcová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011
Nová paradigma znalostného manažmentu 
SK

Znalosti sa stávajú základom rastu bohatstva. Keďže sa trh dynamicky mení, rastie počet nových technológií, rýchlejšie pribúdajú konkurenti, výrobky zastarávajú prakticky „cez noc", úspešnými sa stávajú tie organizácie,...

 • Knihapevná vazba
  82 Kč
  Do šesti dní

Teórie spotreby, úspor a vládnych výdavkov - Daria Rozborilová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005
Teórie spotreby, úspor a vládnych výdavkov 
SK

Prínos publikácie spočíva v tom, že je zatiaľ najkomplexnejším rozborom spotreby, úspor a vládnych výdavkov v slovenskej ekonomickej literatúre...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - Jana Kušnírová, Juraj Válek, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Daňovníctvo - daňová teória a politika I 
SK

Vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Predkladanú zbierku autori rozdelili na...

 • Přečtenámírně opotřebovaná
  18 Kč
  Skladem
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Výklad nového zákona o účtovníctve - Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2003
Výklad nového zákona o účtovníctve 
SK

Zákon č. 431/2002 Z. z.

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy - Peter Krištofík, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010
Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy 
SK

Monografia analyzuje a hodnotí vybrané koncepty finančnej teórie so zameraním na investičné a finančné rozhodovanie vo vzťahu k investorom a podmienkam na rozvíjajúcich sa trhoch...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Stratégia a strategický manažment - Jozef Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Stratégia a strategický manažment 
SK

Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní nevidia,...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Školská mediácia - Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Školská mediácia 
SK

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1.4.2012, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Zákon o sociálnom poistení účinný od 1.4.2012 
SK

V poradí už desiatym titulom z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto publikácia obsahuje úplné znenie zákona s vyznačenými zmenami, ktoré priniesli posledné dve...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Makroekonómia 2 - Vladimír Gonda, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005
Makroekonómia 2 
SK

V druhom, aktualizovanom vydaní autor približuje čitateľom peniaze ako jeden zo základných fenoménov modernej spoločnosti...


Štatistické riadenie kvality - Milan Terek, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004
Štatistické riadenie kvality 
SK

Autori podávajú nielen prehľad metód a nástrojov štatistického riadenia kvality, ale aj základy ich aplikácie vo výrobnej i nevýrobnej sfére, čo vhodne ilustrujú...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Proti některým částem svého já zůstáváme bezmocní. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano, 2021
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano