Nejlevnejší kreslení pro děti edice Malá dětská dílna z roku 2018

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský