Nejlevnejší kreslení pro děti edice Malá dětská dílna z roku 2017

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle