Detektivky pro děti na téma hřbitovy

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle