Vianoce

Hádanky a říkanky se žánrem malované čtení

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle