Nejlevnejší hádanky a říkanky se žánrem malované čtení

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský