Hádanky a říkanky na téma učení pro prvňáčky

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau