Zlevněné básničky pro děti s charakterem humorný pro rozvoj dítěte

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France