Hory zpívají - Nguyen Phan Que Mai, Jota, 2023

Nejdražší s brožovanou vazbou přečtené ze série Diety při onemocnění hepatitidou

„Buď požehnáno počasí, neboť je společnou věcí lidí, kteří si nemají co říci.“

Povětroň - Karel Čapek, 2017
Povětroň
Karel Čapek