Vánoce

Kreslení pro děti Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá od autora Fiona Wattová

„Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. “

Henry David Thoreau