Se šitou vazbou od autora Jiří Horák; Josef Lada ze série Diety při onemocnění hepatitidou

„Řekl jsem již, že metafory jsou nebezpečné. Láska začíná metaforou. Jinak řečeno: láska začíná ve chvíli, kdy se žena vepíše svým prvním slovem do naší poetické paměti.“