Nejlevnejší knihy na skladě od autora Eva Dienerová

Použité filtry
Zrušit filtry

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019
Na skladě, objednávejte ale rychle

Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a...

72 Kč

72 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019
Na skladě, posíláme ihned

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík...

72 Kč

72 Kč

Na skladě, posíláme ihned
Na skladě, objednávejte ale rychle

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov po b, m, p, r, s, v, z a vlastných podstatných mien...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, posíláme ihned

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Na skladě, posíláme ihned
Na skladě, objednávejte ale rychle

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis predpôn, vybraných slov, spodobovanie spoluhlások, pravopis vlastných podstatných mien, skloňovanie podstatných aj prídavných mien, zámen...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis vybraných slov, vlastných podstatných mien, určovanie slovných druhov. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník základných škôl

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2020
Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník ZŠ rozvíja matematické zručnosti a logické myslenie, je výbornou pomôckou pre žiaka, rodiča i učiteľa na dôkladné precvičenie a utvrdenie prebratého učiva...

-3%
99 Kč

99 Kč

Sleva 3%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto publikácia vo forme pracovného zošita obsahuje rozmanité cvičenia hravého charakteru ako doplňovačky, hádanky a krížovky. Na konci každého tematického celku sa nachádza test, pomocou ktorého si žiaci môžu overiť a upevniť svoje...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov...

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku...

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomoco

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Ak chcete zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v druhom ročníku, táto cvičebnica je presne to, čo hľadáte. Ponúka možnosť preveriť vedomosti žiaka formou jednoduchých testov, ktoré pozostávajú z uzavretých úloh...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

PÍSMENKÁ sú tretím dielom série pracovných zošitov Moje prvé písanie (ČIARY, TVARY) Predškolákom a žiakom prvého ročníka ZŠ ponúka možnosť nacvičovať si už ťahy si konkrétnych písmen...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Tento pracovný zošit vám pomôže rýchlo zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v druhej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v ňom testové úlohy, vďaka ktorým si precvičí, zopakuje a preverí učivo celého...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhý pracovný zošit zo série Moje prvé písanie plynule nadväzuje na prvý diel, nazvaný ČIARY.

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto cvičebnica vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v tretej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

„Proti některým částem svého já zůstáváme bezmocní. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano