Se šitou vazbou od autora Lubomír Kužela ze série Diety při onemocnění hepatitidou

„Proti některým částem svého já zůstáváme bezmocní. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano