Těla - Klára Vlasáková, Listen, 2023

Ve slevě od autora Iveta Grežďová

„Vědomosti mohou být vždy nebezpečné. Jsou mocnější zbraní než kterýkoli meč či kouzlo.“

Kouzla rodu Thornů - Margaret Rogerson, 2022
Kouzla rodu Thornů
Margaret Rogerson