Nejlevnejší hádanky a říkanky pro děti od 14 let od autora Marie Tetourová

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France